Presentation | Utbildning | Konsultationer | NC-beredning | PDM | Tag kontakt  


DaGeMa AB historik


Inte kunde jag ana, att då jag första gången i september 1981 bekantade mig med Unigraphics CADCAM, att jag än idag skulle komma att jobba med detta program!

Unigraphics som numera heter NX är idag ett modernt CADCAM program som har många användare i norden. Med det nordiska huvudkontoret som heter UGS och är beläget i Stockholm har jag ett s.k. Strategic Partner avtal. Det innebär att jag fungerar som konsult åt UGS och det tjänsteutbud jag kan erbjuda är allt från utbildning till modellering, konstruktion och NC-program för 3 – 5-axliga verktygsmaskiner.

Under de år som gått så har programvaran genomgått kontinuerlig utveckling och den utvecklingen fortsätter oavbrutet. Med jämna mellanrum utkommer nya versioner med nya funktioner som det gäller att sätta sig in i, för att hänga med i utvecklingen. Här följer en liten resume` över hur programvaran påverkat mitt yrkesmässiga liv.

Efter avlagd ingenjörsexamen från Tekniska Läroverket i Helsingfors 1978 styrde kosan mot Sverige och jag fick anställning på Pump Separators Gjuterier i Katrineholm. Jag hade studerat produktionsteknik, verktygskonstruktion och av någon anledning som jag själv än i denna dag funderar över, på eget initiativ fördjupat mig i gjuteriteknik. Något som kom mycket väl till nytta i mitt arbete som kvalitets- och kontrollingenjör. Det kom att bli 2 år i Katrineholm då jag av en händelse fick syn på en annons där Sandvik Coromant sökte personal för ett projekt som då sades vara revolutionerande. Detta väckte mitt intresse. Jag blev kallad till intervju, blev anställd och fick samtidigt en demonstration av deras CADCAM system Unigraphics. Denna demonstration kom att följa mig i tankarna en lång tid framöver.

Arbetsuppgifterna bestod av konstruktion av ett nytt svarvverktygskoncept som skulle komma att bli grunden till en stor framgång för Coromant många år framöver. Det känns otroligt värdefullt nu efteråt att ha fått vara en del av den processen. I september 1981 kom då den dagen när också jag blev utvald att få gå utbildning i Unigraphics. Äntligen! Detta blev starten till ett ”CADande” som skulle visa sig bli mitt levebröd några år senare.
Jag fungerade som konstruktör i ca. 3 år varefter jag blev anförtrodd jobbet som systemansvarig. En ny utmaning som innebar mycket rutinarbete men samtidigt också kontakt med folk på dotterbolag runt om i världen. Under denna tid började jag utbilda användare som sedermera visade sig vara något som skulle så småningom bli min huvudsakliga syssla.
På hösten 1988 hade Unigraphics fått ett stort projekt i Finland. Man sökte folk och jag beslöt då att flytta tillbaka. Tio underbara år i Sverige hann det bli och de åren kommer att för evigt vara positiva minnen.

Starten i Finland blev tuff. Många aktörer var ute på marknaden och försökte övertyga företagen om att just deras lösning var den enda rätta. Inte blev det heller bättre av att den finska arbetsmarknaden genomgick en av de värsta nedgångarna i modern tid med uppsägningar och massarbetslöshet. Mot slutet av 1991 beslöt man att sålunda avveckla verksamheten och lägga ner kontoret i Helsingfors.

Detta innebar en ny möjlighet för mig. Jag bildade ett eget enmansaktiebolag vars huvudsakliga verksamhetsform då var försäljning av Unigraphics programvara, konsultationer inom Unigraphics och utbildning. Bolaget hette då Cad Design Service AB.

Trots att den finska marknaden inte under denna tid gick på högvarv så kom jag att få tillfälle att via en Unigraphicskund just i Finland komma in på en ny nisch. Nämligen 5-axlig programmering av en verktygsmaskin. Under de första åren blev det ett flertal modeller som också var stora till formatet. Fräsmaskinens bordsyta hade nämligen de imponerande måtten X10000, Y4000 och Z1700 ! Samtidigt började en era som fortsätter än idag , dvs samarbetsavtalet med den Nordiska huvudmannen för Unigraphics som idag heter UGS. Detta samarbete resulterade i ett Strategic Partner avtal som är verksamt än idag.

Via detta avtal har jag haft förmånen att få besöka många av de företag som finns runt om i Norden och är Unigraphics användare. Samtidigt har jag också utbildat många användare antingen på de kurser som huvudmannen UGS gett mig möjlighet att få fungera som lärare på eller på plats hos kunden där man fokuserat på metodik och speciell produktframtagning.

Programvaran Unigraphics heter numera NX och är fortfarande mitt verktyg. Jag programmerar 5-axlig NC-kod till verktygsmaskiner, utbildar användare som konsult åt UGS, och kommer förmodligen också att göra det i framtiden. Tiden är ingalunda mogen ännu att börja göra något bokslut eller memoarskrivande över dessa år som till dags dato har förflutit. Skämtsamt brukar jag säga att min karriär stagnerade när Unigraphics kom med i bilden. Men verkligheten är helt annorlunda. Jag skulle aldrig ha fått träffa så många underbara människor från flera länder i vår värld, om inte Unigraphics funnits och varit det ”språk” som vi gemensamt kunnat göra oss förstådda på.

År 2001 kom att bli en ny milstolpe för verksamheten, då jag beslöt att flytta tillbaka till de hemtrakter varifrån jag en gång brutit upp, för att skaffa mig utbildning och arbetslivserfarenhet. Flyttlasset gick till den Åboländska skärgården i Korpo, närmare bestämt till Norrskata ö. Förtaget bytte samtidigt namn till DaGeMa Ab och fick förutom de tidigare nämnda verksamhetsformera även turism, gästhamnsverksamhet, hantverk (i dagsläget då främst broderier på olika textiler som också finns till försäljning) samt kursverksam-het inskrivet i bolagsordningen.

Avslutningsvis önskar jag tacka alla de tidigare kontakter via Unigraphics som gett mig oförglömliga stunder inom allehanda problemlösningar. Det har varit mycket givande och samtidigt lärorikt. Jag vill också passa på att välkomna nya användare av programvaran NX, ni har kommit i ett erfaret och gott sällskap! Väl mött i NX sammanhang!

Dan Mattsson Strategic Partner of UGS

Tillbaka... Designed by Qick-IT Copyright © DaGeMa 2004 * Strategisk partner till www.UGS.se *