Presentation | Utbildning | Konsultationer | NC-beredning | PDM | Tag kontakt  


NC-beredning i NX

- Framtagning av styrkod till verktygsmaskiner mha NX, 3-5-axligt.

- Samarbete med flera verkstadsföretag som använder NX

- Prototyptillverkning i olika material

- Postprocessorer
Copyright © DaGeMa 2008   * Strategisk partner till www.UGS.se *